zondag 28 mei 2017

Categorie: gouden randje


Als zes mannen het voor elkaar krijgen om een kleine vijftig anderen een hele zonnige voorjaarsmiddag door hun muziek alle ellende van de hele nare wereld, inclusief hun persoonlijke zorgen en zorgjes, compleet te doen vergeten, is er sprake van een vorm van magie die ervoor zorgt dat ruim vijftig individuen in elk geval een paar uur gewoon gelukkig zijn en dit de rest van hun leven met zich zullen meedragen.
Dat mag je, mijns inziens, als muziekgroep opvatten als één, zo niet het grootste compliment dat je krijgen kunt. Echt niet alleen van auteur dezes, want ik ben zeker, gezien alle reacties tijdens en achteraf, met deze uitspraak de mening van alle aanwezigen te verwoorden.

Het was een onvergetelijke zondagmiddag waarop alle factoren complementair in elkaar gleden en elkaar versterkten. Zo’n zondagmiddag die iedereen minstens één keer in het leven zou meemoeten maken. Zo eentje.

Ik heb het over een optreden van Törf, de Groningstalige band die ruim 40 jaar bestaat en Groningstalige teksten van Groninger dichters vertaalt in eigen muziek.

Plaats van handeling was op 14 mei 2017 een Esway Concert in het atelier van schilder Geert Schreuder, verantwoordelijk voor het schilderij op de laatste cd van Törf, ´Dichten´ vol muzikale interpretaties van poëtisch werk van schrijver/ dichter / regionalist / activist en journalist Simon van Wattum.

Törf, Geert Schreuder en Simon van Wattum, dankjewel.

maandag 22 mei 2017

Historische conferentie Melkwegkasteel met culinair tintje


Zaterdag 20 mei 2017 komt een select gezelschap in Het Kasteel aan de Melkweg in Groningen Stad bijeen. Het is hoog tijd voor een volgend Groninger woordenboek! Vanuit zes visies geeft een aantal internationale en nationale zwaargewichten op het gebied van (streek)taal een aanzet waarom en vooral hoe dit aan te pakken.
Na woordenboeken van Molema (1887) en Ter Laan (1929, 1952) houdt het op met het grote vastleggen van de Groninger taal. In 1988 verschijnt nog een bescheiden poging het ondertussen geconstateerde hiaat enigszins op te vullen: het zakwoordenboekje van Siemon Reker.

In de eerste instantie lijkt het ‘Groninger woordenboek Nieuwe Stijl’ nu al: het ‘Nieuwe Groninger Woordenboek’ (NGW) een digitale wieg te krijgen. Vooral omdat dit de zoekfuncties van Gronings naar Hollands v.v. aanzienlijk vereenvoudigt.
Ik ga, gezien de ruimte hier nu niet met namen, titels en verdiensten gooien maar aan het einde van de dag is iedereen van mening dat er een historisch begin is gemaakt NGW te realiseren.
Voor nu veel werk aan de winkel.
En… welke Groninger specialiteit in verrassende vorm bij de lunch werd geserveerd, is een anekdote die door de aanwezigen voor altijd met deze historische dag zal blijven worden geassocieerd. 
En t was gain aaierbale.